Handledning
HandledningAlla som arbetar inom ett människovårdande yrke bör ha tillgång till handledning. När man arbetar med människor är det viktigt att få stanna upp och reflektera kring sig själv och sitt handlande i olika situationer och ge utrymme för egna frågor


I handledning kan problem och svårigheter i arbetssituationen nyanseras, tydliggöras och undersökas. Därefter kan förhållningssätt, strategier och åtgärder diskuteras. Att ha handledning i sitt yrke är ett stöd och en avlastning. Det ökar också den inre tryggheten och säkerheten vilket kan förebygga stress och utmattningstillstånd.


Handledning kan ske vid enstaka tillfällen eller regelbundet under en bestämd tid. Det kan ske enskilt eller i en mindre grupp på min mottagning.


Foto: Thomas Andersson /N

0730-22 46 25

lena@lfpsykoterapi.se


 Copyright © Lena Fransson 2019

LF Psykoterapi

Torggatan 4 2tr

582 19 Linköping