Reflektions-grupp

Reflexionsgrupp och utbildning


Inleds med ett kortare föredrag på 30 minuter inom ett aktuellt ämne som till exempel:


  • Anknytningsmönster och relationer
  • Mentalisering - att se sig själv utifrån och andra innifrån.
  • Psykisk hälsa och ohälsa, vad innebär det och hur hanterar vi det idag?
  • Samtalskonst


Därefter gruppsamtal och handledning utifrån temat och era frågor på ca 60 minuter.Syftet med reflextionsgrupp är att främja samtal och utveckling inom en mindre arbetsgrupp.

Antal deltagare kan vara mellan 6 till 10 personer.  Vanligvis har vi tillfället på din arbetsplats.


Välkommen att höra av dig med förslag på ett eget tema för reflexionsgrupp!

0730-22 46 25

lena@lfpsykoterapi.se


 Copyright © Lena Fransson 2019

LF Psykoterapi

Torggatan 4 2tr

582 19 Linköping