Handledning

Alla som arbetar inom ett människovårdande yrke bör ha tillgång till handledning. När man arbetar med människor är det viktigt att få ge utrymme för egna frågor och reflektioner kring sig själv och sitt handlande i olika situationer. I handledning kan problem och svårigheter i arbetssituationen nyanseras, tydliggöras och undersökas. Därefter kan förhållningssätt, strategier och åtgärder diskuteras.

Att ha handledning i sitt yrke är ett stöd och en avlastning. Det ökar också den inre tryggheten och säkerheten vilket kan förebygga stress och utmattningstillstånd.

Handledning kan ske vid enstaka tillfällen eller regelbundet under en bestämd tid.

En konsultation kan innebära att man träffar en psykoterapeut för ett avgränsat antal samtal exempelvis 1-3 samtal för att diskutera en specifikt problemområde eller få vägledning i konkreta frågor. Konsultation är inte samma sak som att gå i terapi, men  kan resultera i att man bestämmer sig för att påbörja en psykoterapi eller börja gå i handledning.