Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut och min grundutbildning är  leg barnmorska/leg sjuksköterska.

Jag arbetar utifrån en relationell/psykodynamisk grund men har också utbildning inom kognitiv beteendeterapi(KBT) och klinisk hypnos. Jag är utbildad kursledare i PREP (Prevention and Relationship Education Program) en forskningsbaserad metod som fokuserar på att stärka och utveckla parrelationer.

Jag har tidigare arbetat på universitetssjukhuset inom förlossning och BB-vård samt på kvinnohälsan med, mödravård föräldrautbildning, psykoterapi och samtalsstöd. 

2010 startade jag mitt företag LF Psykoterapi. 2014-2017 styrelseledamot i Psykoterapicentrum Östergötland.

Yrkesexamina

 Leg psykoterapeut 2013   (Umeå universitet, steg 2 / Linköpings universitet, steg 1)

 Leg barnmorska 1991   Örebro

 Leg sjuksköterska 1986  Stockholm

Övriga utbildningar

Klinisk hypnos för legitimerade psykoterapeuter 2019, Anna Gerge, Stockholm

Grundutbildning i klinisk hypnos, Centrum för hypnos och psykoterapi, Stockholm

Acceptance och Commitment Therapy (ACT) 2012  Psykologpartners,  Stockholm

Mindfulness och Kognitiv terapi 2007, Linköping