Förlossnings förberedelse med hypnos


Hypnobirthing/förlossningsförberedelse med klinisk hypnos

 

Hypnobirthing kommer ursprungligen från USA där den grundades av Marie Mongan 1989 och senare i England av Kathrine Graves. I dessa länder är hypnobirhing etablierat som en metod för förlossningsförberedelse och som förberedelse inför föräldraskapet. I Sverige finns hypnobirthingkurser och forskning inom området pågår. Även förhållningssätt från kognitiv beteendeterapi, KBT används inom hypnobirhing.

 

Behandling med klinisk hypnos kan också beskrivas som en guidad avslappning. De flesta människor upplever under hypnos en känsla av välbefinnande, avslappning och kontroll. All hypnos är självhypnos. Forskningen kan numera förklara effekterna av hypnos vetenskapligt genom kunskap om hjärnan och hur hypnostillståndet påverkar processer och nätverk i hjärnan.


Förlossningförberedelse med klinisk hypnos/självhypnos är ett bra verktyg för att hantera smärta och stärka självförtroendet inför födelsen. Det är ett komplement vid förlossningen oavsett om annan smärtlindring används eller inte. Hypnos kan minska behovet av smärtlindring och verka som ett viktigt komplement till andra metoder. I hypnosbirthing finns också inslag av psykoprofylax  som består av andningstekniker för att hjälpa dig att slappna av och återhämta dig mellan värkarna. Det hjälper dig att hantera födelseförloppets olika skeden och att klara av ändrade förutsättningar och behålla lugnet och tryggheten. 

 

Som barnmorska och psykoterapeut ser jag möjligheterna till en unik och "skräddarsydd förberedelse" både för dig som önskar en "naturlig födelse" eller för dig som känner oro och rädsla inför födelsen men kort och gott inför vilken förlossning som helst. Av mig som behandlare får du en guidad avslappning/hypnosbehandling utifrån dina specifika behov och så får du lära dig hjälpsamma andnings- och avslappningstekniker samt fokusering och visualisering (inre bilders hjälp och betydelse). Du får lära dig självhypnos och sedan öva på det hemma. Den egna träningen har stor betydelse för resultatet.