Handledning
Handledning   Handledning är en etablerad form av stöd och utveckling i yrkesrollen för alla som i sin profession möter andra människor. Handledning kan ske vid enstaka tillfällen eller regelbundet under en bestämd tid. Det kan ske enskilt eller i en mindre grupp på min mottagning.


I en arbetsgrupp ger handledning eller samtal i en reflektionsgrupp möjlighet att få stöd, nya perspektiv och dela erfarenheter med varandra. Läs mer under fliken reflektionsgrupp.


I ett konsultativt samtal är fokus ett avgränsat område. Läs mer under fliken ovan.


Foto: Thomas Andersson /N

Lena Fransson

Leg Psykoterapeut

Leg Barnmorska

0730-22 46 25

lena@lfpsykoterapi.se


 Copyright © Lena Fransson 2019

LF Psykoterapi

S:t Larsgatan 25A

582 24 Linköping