Välkommen!

Funderar du på att söka terapi?

Psykoterapi innebär behandling av psykiska svårigheter genom samtal och har goda och väl dokumenterade effekter vid olika former av psykisk ohälsa.

Att samtala om sina tankar och känslor är en väg till hälsa och kan göra det lättare att förstå sig sig själv och hantera det som känns svårt. Man kan i terapiarbetet också lära sig att "känna efter", tolerera och använda sina känslor bättre. Då kan de fungera som en hjälp och en vägvisare i livet.

Grunden i all samtalsbehandling är förtroende och respekt och det innebär ett nära samarbete mellan terapeut och klient. Terapi kan ibland innebära en "inre resa" som tar både tid och kraft i ett kort perspektiv men många vittnar om den goda nyttan på lång sikt. Välbefinnandet ökar ofta när det liv man lever stämmer överens med den person man är.

Exempel på problem som du kan få hjälp med i terapi:

  • Nedstämdhet/Depression
  • Ångest/Oro
  • Utmattning utbrändhet
  • Stressrelaterade problem
  • Osäkerhet och låg självkänsla
  • Kris och sorgbearbetning
  • Parsamtal
  • Relationssvårigheter
  • Förlossningsrädsla/Förlossningsdepression

Jag vänder mig till privatpersoner, företag och organisationer.