Om Mig

Om mig


Jag heter Lena Fransson och är legitimerad psykoterapeut och handledare. Min grundutbildning är sjuksköterska och barnmorska. Jag arbetar utifrån en relationell/psykodynamisk grund men har också utbildning inom kognitiv beteendeterapi(KBT) och klinisk hypnos.  


2010 startade jag mitt företag LF Psykoterapi och sedan 2013 arbetar jag även 1 dag i veckan på Mariannelunds Folkhögskola med samtalsstöd, psykoterapi, handledning/utbildning mot unga vuxna. Jag har tidigare arbetat på kvinnohälsan med psykoterapi och samtalsstöd, som barnmorska inom mödravård, preventivmedelsrådgivning och föräldrautbildning samt på universitetssjukhuset inom förlossning, BB-vård. Genom min bakgrund inom sjukvården har jag lång erfarenhet av olika områden såväl medicinska som psykologska.


2014-2017 var jag styrelseledamot i Psykoterapicentrum Östergötland.


Yrkesexamina


Leg psykoterapeut 2013, Umeå universitet steg 2/ Linköpings universitet steg 1.

Leg barnmorska 1991, Örebro

Leg sjuksköterska 1986, Stockholm 


Övriga utbildningar


Handledarutbildning i psykoterapi, Linnéuniversitetet i Växjö 2022.

Certifierad hypnosterapeut-The Parsons-Fein Training Institute for Psychotherapy and Hypnosis, Stockholm 2021.

Fortsättningskurs i klinisk hypnos, SFKH, Svensk förening för Klinisk hypnos 2021.

Klinsik hypnos för legitimerade psykoterapeuter 2019, Anna Gerge, Stockholm

Grundutbildning i klinisk hypnos, Centrum för hypnos och psykoterapi 2018, Stockholm

Kursledare i PREP 2013 (Prevention and Relationship Education Program) en forskningsbaserad metod som fokuserar på att stärka och utveckla parrelationer.

Acceptance och Commitment Therapy (ACT) 2012 Psykologpartners, Stockholm

Mindfulness och kognitiv terapi 2007, Linköping