Handledning


Psykoterapihandledning


Jag handleder i relationell psykodynamisk psykoterapi samt affektfokuserad psykoterapi som är en integrativ korttidsterapi baserad på affektteori, anknytningsteori och inlärningspsykologi. I handledningen får du omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiska färdigheter och reflektera över dina egna känslor och reaktioner i terapiarbetet. På så sätt kan du stärka dig själv som terapeut och utvecklas både på det profesionella- och personliga planet.


År du under utbildning på steg 1 eller steg 1-utbildad i psykoterapi och behöver handledning? Möjlighet finns för handledning enskilt eller i grupp!


Verksamhetshandledning - ärendehandledning - processhandledning


Syftet med handledning är att stödja, stärka och kompetensutveckla arbetsgruppen. Handledning är en del i lärandeprocesser som bidrar till utveckling av den egna yrkesrollen för dig som arbetar med människor. I grupphandledning ges möjlighet till delade erfarenheter och gemensam reflektion! 


I handledningen utgår vi från dina frågor och du får hjälp att förstå vad som händer i olika situationer och reflektera över nya förhållningssätt. Att ha handledning i sitt yrke är avlastande och kan förebygga stress och utmattningstillstånd.


Handledning kan ske på din arbetsplats eller enskilt på min mottagning i Linköping.


Reflektionsgrupp med utbildning och handledning


Tillfället startar med ett kortare föredrag på ca 30 minuter inom ett ämne eller ett tema, exempel nedan. Därefter går vi över i gruppsamtal och handledning på ca 60 minuter utifrån temat och era frågor.  Antal deltagare kan vara mellan 4 till 8 personer. Vanligvis har vi tillfället på din arbetsplats.


  • Affekter och känslor
  • Skam och skamreglering
  • Anknytningsmönster och relationer.
  • Kris, sorg och komplecerad sorg.
  • Empatitrötthet - egnvård för behandlaren
  • Stabilisering - första fasen i traumabehandling.
  • Personalstöd, chefs- och ledarskapsutveckling.


Välkommen att kontakta mig för mer information och diskussion om upplägg!


Ramavtal finns med Region Östergötland för handledning till hälso- och sjukvårdspersonal.Foto: Thomas Andersson /N

Konsultation


En konsultation innebär att man träffar en psykoterapeut 1-2 samtal för att diskutera en specifikt problemområde eller få vägledning i konkreta frågor. Ibland är det skönt att bolla sina tankar och känslor med någon utomstående omkring ett dilemma eller ett svårt beslut. Konsultation är inte samma sak som psykoterapi eller handledning, men det kan resultera i att man bestämmer sig för att börja gå i terapi eller handledning.