Handledning


Psykoterapihandledning


Jag handleder i relationell psykodynamisk psykoterapi samt affektfokuserad psykoterapi som är en form av integrativ psykodynamisk korttidsterapi som baseras på affektteori, anknytningsteori och inlärningspsykologi. I handledningen får du omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiska färdigheter och reflektera över dina egna känslor och reaktioner i terapiarbetet. På så sätt kan du stärka dig själv som terapeut och utvecklas både på det profesionella- och personliga planet.


År du under utbildning på steg 1 eller steg 1-utbildad i psykoterapi och behöver handledning? Möjlighet finns för handledning enskilt eller i grupp!


Verksamhetshandledning och processhandledning


Syftet med handledning är att stödja, stärka och kompetensutveckla arbetsgruppen. Handledning är en del i lärandeprocesser som bidrar till utveckling av den egna yrkesrollen för dig som arbetar med människor. I grupphandledning ges möjlighet till delade erfarenheter och gemensam reflektion! Att ha handledning i sitt yrke är en avlastning och kan förebygga stress och utmattningstillstånd.


Handledningen kan ske vid enstaka tillfällen eller regelbundet under en bestämd tid. Den kan ske enskilt eller i en mindre grupp på min mottagning eller på din arbetsplats.


Reflektionsgrupp och utbildning


Syftet med reflektionsgrupp är att främja reflektion och därmed utveckling inom en mindre arbetsgrupp. Tillfället startar med ett kortare föredrag på ca 30 minuter inom ett ämne eller ett tema, exempel nedan. Därefter går vi över i gruppsamtal och handledning på ca 60 minuter utifrån temat och era frågor.  Antal deltagare kan vara mellan 4 till 8 personer. Vanligvis har vi tillfället på din arbetsplats.


  • Anknytningsmönster och relationer.
  • Mentalisering - att se sig själv utifrån och andra innifrån.
  • Affektmedvetenhet och känsloreglering.
  • Sorg och förluster.
  • Personalstöd, chefs- och ledarskapsutveckling.


Välkommen att kontakta mig för mer information och diskussion om upplägg!


Ramavtal finns med Region Östergötland för handledning till hälso- och sjukvårdspersonal.Foto: Thomas Andersson /N

Konsultation


En konsultation innebär att man träffar en psykoterapeut 1-2 samtal för att diskutera en specifikt problemområde eller få vägledning i konkreta frågor. Ibland är det skönt att bolla sina tankar och känslor med någon utomstående omkring ett dilemma eller ett svårt beslut. Konsultation är inte samma sak som psykoterapi eller handledning, men det kan resultera i att man bestämmer sig för att börja gå i terapi eller handledning.