Handledning


Psykoterapihandledning   


Handlededarens uppgift är lära ut terapeutiska färdigheter och underlätta för den handledde att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiska färdigheter inom området psykoterapi. Handledaren kan också hjälpa den handledde att härbärgera sina egna känslomässiga reaktioner som kan uppstå i olika situationer. På så sätt kan terapeuten stärka sig själv och handledningen banar  väg för reflektion och utveckling i arbetet.


Verksamhetshandledning


Handledning är en etablerad form av stöd och utveckling i yrkesrollen för dig som i din profession möter andra människor. Alla som arbetar inom ett människovårdande yrke bör ha tillgång till handledning. I en arbetsgrupp ger handledning möjlighet till delade erfarenheter, reflektion och utveckling. Reflektion är en cental del både i lärandeprocesser och utvecklingsprocesser!

Att ha handledning i sitt yrke är också ett stöd och en avlastning som kan förebygga stress och utmattningstillstånd.


Handledningen kan ske vid enstaka tillfällen eller regelbundet under en bestämd tid. Den kan ske enskilt eller i en mindre grupp på min mottagning.


Reflektionsgrupp och utbildning


Syftet med reflektionsgrupp är att främja reflektion och därmed utveckling inom en mindre arbetsgrupp. Tillfället startar med ett kortare föredrag på ca 30 minuter inom ett aktuellt ämne som till exempel:


  • Anknytningsmönster och relationer
  • Mentalisering - att se sig själv utifrån och andra innifrån.
  • Psykisk hälsa och ohälsa, vad är det och hur hanterar vi det idag?
  • Samtalskonst


Därefter går vi över i gruppsamtal och handledning på ca 60 minuter utifrån temat och era frågor  Antal deltagare kan vara mellan 4 till 8 personer. Vanligvis har vi tillfället på din arbetsplats.Välkommen att kontakta mig för mer information och diskussion om upplägg!Foto: Thomas Andersson /N

Konsultation


En konsultation innebär att man träffar en psykoterapeut 1-2 samtal för att diskutera en specifikt problemområde eller få vägledning i konkreta frågor. Ibland är det skönt att bolla sina tankar och känslor med någon utomstående omkring ett dilemma eller ett svårt beslut.


Konsultation är inte samma sak som psykoterapi eller handledning, men det kan resultera i att man bestämmer sig för att börja gå i terapi eller handledning.