Handledning


Psykoterapihandledning   


Handledningens mål är att främja teoretisk och praktisk utveckling och att möjliggöra en integration mellan teori och praktik inom kunskapsområdet psykoterapi.


Tillfälle för dig som går steg 1 eller är klar med den teoretiska delen och behöver handledningsdelen!  


Möjlighet finns nu att ingå i en utbildningshandledningsgrupp som startar i mitten av hösten- 20.  Sammanlagt 60 timmar handledning i grupp om 3-4 personer. Handledningen ger behörighet till steg 2. Förmåligt pris kan erbjudas.

Kontakta mig om du är intresserad. Endast 3 platser.


Handledning


Handledning är en etablerad form av stöd och utveckling i yrkesrollen för dig som i din profession möter andra människor. Alla som arbetar inom ett människovårdande yrke bör ha tillgång till handledning. I en arbetsgrupp ger handledning möjlighet till utveckling, nya perspektiv och delade erfarenheter.

Utmaningar och svårigheter i arbetssituationen kan nyanseras, tydliggöras och undersökas. Därefter kan förhållningssätt, strategier och åtgärder diskuteras. Att ha handledning i sitt yrke är ett stöd och en avlastning. Det ökar den inre tryggheten och säkerheten vilket kan förebygga stress och utmattningstillstånd.


Handledningen kan ske vid enstaka tillfällen eller regelbundet under en bestämd tid. Det kan ske enskilt eller i en mindre grupp på min mottagning.
Reflektionsgrupp och utbildning


Syftet med reflektionsgrupp är att främja samtal och utveckling inom en mindre arbetsgrupp. Den startar med ett kortare föredrag på 30 minuter inom ett aktuellt ämne som till exempel:


  • Anknytningsmönster och relationer
  • Mentalisering - att se sig själv utifrån och andra innifrån.
  • Psykisk hälsa och ohälsa, vad är det och hur hanterar vi det idag?
  • Samtalskonst


Därefter gruppsamtal och handledning utifrån temat och era frågor på ca 60 minuter. Antal deltagare kan vara mellan 6 till 10 personer.  Vanligvis har vi tillfället på din arbetsplats.
Foto: Thomas Andersson /N

Konsultation


En konsultation innebär att man träffar en psykoterapeut 1-2 samtal för att diskutera en specifikt problemområde eller få vägledning i konkreta frågor. Ibland är det skönt att bolla sina tankar och känslor med någon utomstående omkring ett dilemma eller ett svårt beslut.


Konsultation är inte samma sak som psykoterapi eller handledning, men det kan resultera i att man bestämmer sig för att börja gå i terapi eller handledning.

LF Psykoterapi

S:t Larsgatan 25A

582 24 Linköping


 Copyright © Lena Fransson 2019

0730-22 46 25

lena@lfpsykoterapi.se