Förlossnings förberedelse med hypnos


Hypnobirthing/förlossningsförberedelse med klinisk hypnos

 

Förlossningförberedelse med klinisk hypnos/självhypnos är ett bra verktyg för att hantera smärta och stärka självförtroendet inför födelsen. Hypnos kan minska behovet av smärtlindring och verka som ett viktigt komplement till andra metoder. I hypnosbirthing finns också inslag av psykoprofylax som består av andningstekniker för att hjälpa dig att slappna av och återhämta dig mellan värkarna. Det hjälper dig att hantera födelseförloppets olika skeden och att klara av evetuella ändrade förutsättningar och behålla lugnet och tryggheten. 

 

Som barnmorska och psykoterapeut ser jag möjligheterna till en unik och "skräddarsydd förberedelse" både för dig som önskar en "naturlig födelse" eller för dig som känner oro och rädsla inför födelsen men kort och gott inför vilken förlossning som helst. Av mig som behandlare får du en guidad avslappning/hypnosbehandling utifrån dina specifika behov och så får du lära dig hjälpsamma andnings- och avslappningstekniker samt fokusering och visualisering (inre bilders hjälp och betydelse). Du får lära dig självhypnos och sedan öva på det hemma. Den egna träningen har stor betydelse för resultatet.