Arbetssätt

Hur går det till?


Du bokar ett första samtal och därefter beslutar vi tillsammans om hur vi kan gå vidare och hur en behandling kan se ut. Ibland behövs en längre tids kontakt, ibland endast några sessioner. Samtalen sker inledningsvis en gång per vecka. Varje enskilt samtal varar 45-50 minuter.


Verksamheten är registrerad hos Socialstyrelsen och samma sekretesskydd gäller hos mig som om du söker offentlig vård. Journal förs enligt Hälso- och sjukvårdslagen och personuppgifter hanteras enligt GDPR. Företaget innehar F-skatt samt patientförsäkring.


Mottagningen bedrivs helt i privat regi och det innebär att du själv bekostar dina besök. Fråga gärna din arbetsgivare om ersättning för terapi. Många arbetsgivare hjälper till med kostnader för hälsovård/friskvård. Annars kan din sjukvårdsförsäkring täcka kostnaden för kristerapi och tidsbegränsad psykoterapi. Kontakta i så fall ditt försäkringsbolag.


Avbokningspolicy:

Uteblivanden eller återbud senare än klockan 15.00 dagen före avtalad tid debiteras.