Förlossningsdepression


Nedstämdhet och depression efter förlossningen


Det händer att förlossningsupplevelsen eller starten av föräldraskapet inte blir som vi tänkt oss och att känslor av ledsenhet och energilöshet tar över i vardagen. Då är det hjälpsamt att tala om dessa känslor, få stöd och hjälp, reda ut frågor och kunna gå vidare.


Maternity blues ”blues” är den ofta förekommande gråtmildhet och oro som uppstår de första dagarna efter födelsen och går över inom första veckan. Ibland händer det att nedstämdhet och ångestkänslor fortsätter. Depression efter förlossning är inte ovanligt, ungefär var 8:e kvinna upplever detta. De flesta av dessa depressioner är av lättare slag och den nyblivna mamman kan sköta om sitt barn utan problem men det är påfrestande och tungt när vi förväntar oss glädje och lättnad. Nyblivna pappor kan också bli deprimerade i samband med födelsen. Oftast går depressionen över av sig själv men psykoterapi påskyndar förbättringen och är en effektiv behandling. För de flesta räcker det med några få samtal för att få till stånd den självläkande processen.


Parrelationen påverkas under graviditet och efter förlossningen. Ibland märker vi först när vi blir föräldrar att vi har med oss olika erfarenheter och förväntningar på varandra. Anknytningsmönster är något som grundläggs tidigit i livet och påverkar våra relationer. Det händer att vi fastnar i gamla invanda beteenden och att våra behov krockar.

 

Välkommen att boka tid enskilt eller som par!