Hypnosterapi

Klinisk hypnos i psykoterapi


Behandling med klinisk hypnos kan beskrivas som en guidad kroppslig avslappning och fokuserad uppmärksamhet. De flesta människor upplever under hypnos ett vilsamt tillstånd och en känsla av välbefinnande, avslappning och kontroll. Forskningen kan numera förklara effekterna av hypnos vetenskapligt genom kunskap om hjärnan och hur hypnostillståndet påverkar processer och nätverk i hjärnan. Hypnos används inom områden som medveten närvaro/mindfulness, inom idrotten som mental träning och som komplement till behandling inom bl a psykoterapi, tandvård och inom komplementär medicin. För att arbeta med klinisk hypnos i behandlingsarbete kräver Socialstyrelsen legitimationsgrundande vårdutbildning.


Hypnos i psykoterapi är hjälpsamt för att förstärka behandlingseffekten.Det innebär att terapeuten leder klienten in i ett vilsamt tillstånd med avslappning och fokuserad uppmärksamhet, all hypnos är självhypnos dvs det är något som klienten tillåter under sessionen. Det är ett tryggt och skonsamt sätt att möta sina känslor och ett sätt att aktivera kroppens eget "lugn- och rosystem ". I hypnos underlättas förändring av invanda tankemönster, självbilder och beteenden genom att terapin aktiverar känslor och nya upplevelser. Hypnos används med framgång i arbete med stressrelaterade besvär och för stabilisering och traumabearbetning.


Vill du veta mer om klinisk hypnos, klicka på bilden.