Förlossnings rädsla


Oro och rädsla för förlossningen och föräldraskapet 


Att bli förälder väcker ofta både glädje och många funderingar. Hur kommer det att bli? Kommer jag att klara av det? Vi omges av förväntningar på hur det skall kännas och vara under graviditeten och ibland blir det inte som vi hoppats på. Stress, oro och nedstämdhet eller rädsla inför födelsen kan göra att vi inte mår bra. Då kan det vara skönt att tala om det tillsammans med mig som psykoterapeut och erfaren barnmorska.


Att ta hand om sitt barn är något vi alla har i våra gener. Det händer att tidigare erfarenheter eller traumatiska upplevelser i livet kan påverka oss och vår egen självbild som förälder. I psykoterapi ges möjlighet att bearbeta och läka sådana händelser och därigenom kunna gå vidare vilket har betydelse för den egna förmågan att skapa trygga anknytningsmönster.


Exempel på områden du kan få hjälp med:


  • Oro / Ångest
  • Förlossningsrädsla
  • Nedstämdhet / Depression
  • Kris, sorg och förluster
  • Relationssvårigheter
  • Sexuella gränsöverskridanden/övergrepp
  • Anknytningstrauma