För Gravida

Förlossningsförberedelse

 

Att bli förälder hör till de största upplevelserna i livet. Många känslor väcks till liv, såväl glädje och förväntan som oro och nervositet. Det finns väl beprövade sätt att övervinna eventuell oro och stärka sig själv inför födelsen. Att tala om det och lära sig avslappning och självhypnos är ett sätt att öka tryggheten under födelsen och aktivera kroppens eget "lugn- och rosystem". Genom mental förberedelse, andning, avslappning och fokusering på trygga inre målbilder är det lättare att släppa oroande tankar och på så sätt underlätta kroppens eget arbete under födelsen.Läs mer under fliken förlossningsförberedelse med hypnos.

 

Förlossningsrädsla och förlossningsdepression


Om du under din graviditet eller ni som par känner oro inför födsel eller föräldraskap kan det vara skönt att tala om det med en profesionell behandlare. Ofta lättar det när vi vågar berätta och dela tankar och känslor med varandra. Den första tiden efter födelsen innebär en naturlig omställning och anpassning till det nya livet som förälder. Det händer att både kvinnor och män får depressiva symtom i denna fas. Samtal är en effektiv behandling som hjälper den naturliga läkningsprocessen att komma igång.


Läs mer under nästa flik!